Skolklass? Kan det kanske vara Lärarhögskolan som är ute på vift..??