Så är bänken klar och beställaren är glad.......
Klart.jpg
Klart.jpg