Besök i Bokskogen - Statarmuseet o rostad Brödbil beskådas...
DSC_0697fix.jpg
DSC_0697fix.jpg
DSC_0715fix.jpg
DSC_0715fix.jpg
DSC_0718fix.jpg
DSC_0718fix.jpg
DSC_0719fix.jpg
DSC_0719fix.jpg
DSC_0720fix.jpg
DSC_0720fix.jpg
DSC_0721fix.jpg
DSC_0721fix.jpg
DSC_0728fix.jpg
DSC_0728fix.jpg