Ernst Billgrens "installation" var ny för mig.....
IMG_1111fx.jpg
IMG_1111fx.jpg
IMG_1116fx.jpg
IMG_1116fx.jpg
IMG_1117fx.jpg
IMG_1117fx.jpg
IMG_1118fx.jpg
IMG_1118fx.jpg
IMG_1119fx.jpg
IMG_1119fx.jpg
IMG_1120fx.jpg
IMG_1120fx.jpg
IMG_1121fx.jpg
IMG_1121fx.jpg