Kontroll av väderleken..
041108-WeatherCheck-001.jpg
041108-WeatherCheck-001.jpg
041108-WeatherCheck-004.jpg
041108-WeatherCheck-004.jpg