Dramatik före snöfall...........
041119-Ljuset-001.jpg
041119-Ljuset-001.jpg
041119-Ljuset-004.jpg
041119-Ljuset-004.jpg
041119-Ljuset-005.jpg
041119-Ljuset-005.jpg
041119-Ljuset-006.jpg
041119-Ljuset-006.jpg
041119-Ljuset-007.jpg
041119-Ljuset-007.jpg
041119-Ljuset-010.jpg
041119-Ljuset-010.jpg