TurningTorso den 24 februari 2005 - kl.20.00
050224-TT-20.00-002.jpg
050224-TT-20.00-002.jpg
050224-TT-20.00-004.jpg
050224-TT-20.00-004.jpg
050224-TT-20.00-005.jpg
050224-TT-20.00-005.jpg
050224-TT-20.00-006.jpg
050224-TT-20.00-006.jpg
050224-TT-20.00-007.jpg
050224-TT-20.00-007.jpg
050224-TT-20.00-008.jpg
050224-TT-20.00-008.jpg

Eftersom Torson fått en liten "pillerburk" på sitt tak kändes det angeläget att dokumentera detta.

Ska den fungera som flygfyr månne...?