Sol, "snoe" och minus 4 grader
050303-Sol-001.jpg
050303-Sol-001.jpg
050303-Sol-005.jpg
050303-Sol-005.jpg
050303-Sol-006.jpg
050303-Sol-006.jpg
050303-Sol-007.jpg
050303-Sol-007.jpg
050303-Sol-008.jpg
050303-Sol-008.jpg