TurningTorso denna afton...
050308-TT.mm-002.jpg
050308-TT.mm-002.jpg
050308-TT.mm-003.jpg
050308-TT.mm-003.jpg
050308-TT.mm-004.jpg
050308-TT.mm-004.jpg
050308-TT.mm-005.jpg
050308-TT.mm-005.jpg
050308-TT.mm-006.jpg
050308-TT.mm-006.jpg

Nu är snart hela Torson "påklädd" - inte många väggbitar kvar..