Ur skir grönska reser sig TT.....
050510-8-windows-left-002.jpg
050510-8-windows-left-002.jpg
050510-8-windows-left-004.jpg
050510-8-windows-left-004.jpg

...och nu är det bara åtta fönster kvar. Idag har man klarat av två.