Här gallras för bättre utsikt mot nya rondellen....
P3263540fix.jpg
P3263540fix.jpg
P3263542fix.jpg
P3263542fix.jpg