Arbetet fortskrider - vi längtar nu efter asfaltskokarna.....
P4243770_fix.jpg
P4243770_fix.jpg
P4243771_fix.jpg
P4243771_fix.jpg
P4243772_fix.jpg
P4243772_fix.jpg